Browsing Category

politik

politik

Om processen bakom upphovsrättslagstiftningen

Har precis läst klart Ulf Petterssons magisteruppsats Makten över kopieringen och rekommenderar den varmt både till dem som är intresserade av upphovsrättsdebatten och de som bara är nyfikna på hur ny lagstiftning formas av olika intressegrupper.

Ulf har gjort en kvantitativ analys av vilka grupper som påverkat utvecklingen av den upphovsrättsliga lagstiftningen sedan början av 60-talet. Han tittar dels på vilka som varit med som remissinstanser, men också på vilka organisationer som lagstiftarna refererar till i sin argumentation.

Uppsatsen är förvånansvärt lättläst och förklarar kortfattat men pedagogiskt grundläggande begrepp som infångning, rent-seeking och collective action problem. Sammantaget ges en väldigt konkret bild av hur påverkansprocessen fungerar och i vilken utsträckning de olika aktörerna är involverade. Dessutom ges en trovärdig förklaring till varför det ser ut som det gör.

Resultatet av undersökningen är inte direkt oväntat för den som följer debatten, även om omfattningen av obalansen i inflytande är överraskande. Den balans som ändå finns i diskussioner om upphovsrätt i media verkar helt saknas i lagstiftningsprocessen. Antagligen är detta en stor del av förklaringen till att så många av förändringarna verkar omotiverade, oförklarliga och främmande för så många. Vi ser en ganska jämn offentlig debatt, men får om och omigen nya lagar där bara ena sidans argument verkar ha tagits hänsyn till.

media, politik

Sverige i Second Life

De senaste dagarna har det skrivits en hel del om Svenska Institutets planer på att öppna en plats för att informara om Sverige i den virtuella 3d-världen Second Life. I kommentarer och artiklar beskrivs initiativet som planer på att öppna en svensk ambassad eller till och med en officiell svensk ambassad. Denna skulle då bli den första i världen av sitt slag. Jag antar ett detta är medvetet vilseledande beskrivningar för att göra nyheten lite mer uppseendeväckande, för det finns väl ingen som på allvar menar att Svenska Institutet öppnar svenska ambasader. I det här fallet handlar det väl egentligen om att Sverige öppnar virtuell informationsmonter i Second Live, men det låter ju inte riktigt så spännande.

För den som är nyfiken på var Sverige faktiskt har representation finns en lista hos UD.