Browsing Tag

IDG

media

CAP&Design ropar varg om Spotify

Spotify lämnar ut ditt känsloliv för pengar” menar CAP&Design och gör ett slappt försök att dra igång en egen liten integritetsdebatt. Spotify lanserar en ny tjänst i Storbritannien för att anpassa annonsering till stämning och musikpreferenser hos lyssnarna. Jag har dock svårt att tänka mig ett scenario där Spotify länmar ut någon användardata överhuvudtaget till sina annonsörer. Rimligen presentaras några olika alternativ/kategorier som annonsörerna kan välja mellan. Spotify visar sedan olika annonser beroende på vad man lyssnar på. Att man istället skulle lämna ut användardata i strid med sina användarvilkor, för att annonsörer själva skulle definera grupper/visa annonser skulle vara som att gå över ån efter vatten.

Det skulle ju däremot vara intressant med en lite mer seriös diskussion om användarvilkor för nättjänster:

  • Går det att förena leverantörens krav på framtida flexibilitet med schyssta användarvilkor? Webbtjänster utvecklas snabbt och ofta i en riktning som inte är planerad av grundarna. Skulle Flickrs vilkor för den spelsajt de startade som fungera för den fotodelningssajt de är nu?
  • Hur ska ändringar i vilkoren meddelas?
  • Hur stora ändringar är okej att göra för tjänster som låst in användarnas eget innehåll? Det är ju inte bara att ta sina Facebookmeddelanden och byta tjänst om man är missnöjd med nya villkor.
  • Ska tjänster ha rätt att behålla användares information/innehåll även efter denne avslutat sitt konto?
  • Skulle det gå att göra användarvilkor enklare och tydligare med någon för av standarlicerade klausuler av typen Creative Commons? Sajtägare kan svara på en liten enkät och få ut en samling standardvilkor som är lätta att överblicka, läsa och förstå.
  • Vad gäller egentligen när en tjänst har ett API för användarnas data? Vem är ansvarig för missbruk? Hur ska informationen tas bort om användaren avslutar sitt konto? Hur förklarar man för användare som laddat upp en bild på en sajt varför den plötsligt förekommer på en rad andra platser i sammanhang man inte räknat med?