Browsing Tag

indexering

blandat

Skatteverkets nya indexeringstjänst

Både DN och Aftonbladet skriver om Skatteverkets anslutning till ett nytt internationellt samarbetsprogram (via Code Odyssey). Tydligen kommer Skatteverket att använda en indexeringstjänst för att gå igenom öppna webbplatser i hopp om att hitta oredovisad näringsverksamhet. Nyheten är intressant av flera orsaker.

Då det verkar som om Skatteverket kommer att lagra informationen som samlas in undrar jag vad det är som gör den här verksamheten laglig och oproblematisk medan Kungliga Bibliotekets indexering och lagring av den svenska webben var möjlig först efter en lagändring speciellt utformad för ändamålet?

Så vitt jag förstår så bryter även skatteverket mot upphovsrättslagens paragraf 11:
"Tillfälliga former av exemplar av verk får framställas, om framställningen utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och om exemplaren är flyktiga eller har underordnad betydelse i processen. Exemplaren får inte ha självständig ekonomisk betydelse."
Paragrafen kom till för att undanta webbläsarnas cache-minne från upphovsrättslagstiftningen och därmed göra det möjligt för besökare till exempelvis dn.se att lagligen läsa det som tillgänggligörs på webbplatsen. I de diskussioner om indexeringstjänster och upphovsrätt som tidigare förts (åtminstone utomlands) hänvisas ofta till att ägaren av den indexerade webbplatsen alltid har en möjlighet att förbjuda indexering genom att använda robots.txt – men då skattebotten inte kommer att följa robots-standarden så saknas denna möjlighet.

Jag tror dessutom att Skatteverket drastiskt underskattar de motmedel som kan sättas in för att undvika granskning av deras indexeringstjänst. Även om skattebotten maskerar sig med falsk user agent och genom långsam indexering så borde det inte vara alltför svårt att få reda på vilka ip-nummer som används. Det finns gott om folk som kartlägger indexeringstjänster och om inte de hittar den så kan man lätt bygga en egen robot-fälla.

För att undvika missförstånd kan jag tillägga att jag inte har något emot att skatteverket jagar skattesmitare, däremot tycker jag att man ska fundera på hur man gör det – både på de etiska och praktiska aspekterna.