Browsing Tag

kartor

webbutveckling

Om Googles MyMaps och webbens förlorade oskuld

Fibrer sammanfattar David Galbraiths och Om Maliks diskussion om vilka konsekvenser Googles nya MyMaps kommer att få för alla mashup-baserade företag. Eftersom jag för tillfället håller på med ett (hobby)projekt som utnyttjar Goggle Maps API så har jag följt diskussionen med visst intresse.

Den som bygger en kommersiell webbplats baserad på gratis tillgång till ett annats företags API måste givetvis planera för den dagen då det öppna API:et försvinner eller API-leverantören själv börjar erbjuda samma tjänst. Själv tror jag dock att oron för att bli utkonkurrerad av sin API-leverantör är lite överdriven. Nischade tjänster med tydliga målgrupper kommer aldrig att kunna trängas ut av stora företag som Amazon eller Google just för att de som en konsekvens av sin storlek måste tillämpa ett minsta-gemensamma-nämnare-resonemang på nya idéer.