Browsing Tag

Riksdagen

politik

Om processen bakom upphovsrättslagstiftningen

Har precis läst klart Ulf Petterssons magisteruppsats Makten över kopieringen och rekommenderar den varmt både till dem som är intresserade av upphovsrättsdebatten och de som bara är nyfikna på hur ny lagstiftning formas av olika intressegrupper.

Ulf har gjort en kvantitativ analys av vilka grupper som påverkat utvecklingen av den upphovsrättsliga lagstiftningen sedan början av 60-talet. Han tittar dels på vilka som varit med som remissinstanser, men också på vilka organisationer som lagstiftarna refererar till i sin argumentation.

Uppsatsen är förvånansvärt lättläst och förklarar kortfattat men pedagogiskt grundläggande begrepp som infångning, rent-seeking och collective action problem. Sammantaget ges en väldigt konkret bild av hur påverkansprocessen fungerar och i vilken utsträckning de olika aktörerna är involverade. Dessutom ges en trovärdig förklaring till varför det ser ut som det gör.

Resultatet av undersökningen är inte direkt oväntat för den som följer debatten, även om omfattningen av obalansen i inflytande är överraskande. Den balans som ändå finns i diskussioner om upphovsrätt i media verkar helt saknas i lagstiftningsprocessen. Antagligen är detta en stor del av förklaringen till att så många av förändringarna verkar omotiverade, oförklarliga och främmande för så många. Vi ser en ganska jämn offentlig debatt, men får om och omigen nya lagar där bara ena sidans argument verkar ha tagits hänsyn till.