webbutveckling

Ny utvärdering av textarea-editorer

För nästan ett år sedan testade Peter Krantz hur bra de olika JavaScript-editorerna klarade av att skapa korrekt formaterad html. Nu har han gjort om testet, denna gång även med de editorer som tillkommit sedan förra gången. Totalt rankar han 8 editorer efter hur de klarar av att skapa rubriker, tabeller, listor och lite mer ovanliga element. Överlag är standarden högre denna gången även om bara en av åtta får högsta poäng.

Något överraskande placerar sig testets enda WYSIWYM-editor i mitten av fältet, trots att den är speciellt utformad för just semantisk uppmärkning av innehåll till skillnad från WYSIWYG-editorerna som också ska klara av att visa korrekt formatering.

Viktigt att tänka på är att testet bara tittar på semantik/tillgänglighet och inte bedömer funktionalitet i övrigt. Alla editorer är också testade standardkonfigurerade och med alla tillgänglig funktionalitet påslagen. Jag gissar på att ännu bättre resultat skulle uppnås om man stänger av allt utöver grundfunktionerna och justerar inställningarna lite.

Min favorit TinyMCE hamnade på tredje plats med poängavdrag för problem med inkorrekt nästlade listor, inget stöd för tabellcaptions och avsaknad av lang-attributet.

Föregående inlägg Nästa inlägg

Du kanske också tycker om