blandat

Teleadress.se och offentliga uppgifter

Code Odyssey skriver om uppmärksamheten som teleadress har fått den senaste tiden. Jag håller med om att gratistjänsten där man skriver in en adress och får upp en profil över de boende i området inte är så givande. Bland annat så är det svårt att veta hur stora områden varje stad är uppdelad på. Dessutom saknar informationen som visas ett sammanhang – jag kan till exempel se att i min grupp (A02 Storstadspuls) är 16 procent intresserade av segling och tydligen konsumerar vi klockor, vin och restaurangbesök – jag får dock inte veta något om motsvarande siffror för snittbefolkningen.

För den som är intresserad av områdesspecifik information för Stockholm finns det en fantastisk källa som är helt gratis. Utrednings- och statistikkontoret vid Stockholms Stad sammanställer enorma mängder information som till stora delar går att ta del av på deras webbplats. Där finns information om bland annat folkmängd, migration, bostadstyper, inkomstfördelning och utbildningsnivåer. Dessutom kan man hitta lite ovanligare poster som betygsfördelning, antal parklekar, äldreboenden, bollplaner, socialbidragstagare och ohälsotal. Informationen går att visa för hela staden, enskillda stadsdelsområden eller till och med delar av stadsdelsområden eller församlingar. Olika delar av staden kan enkelt jämföras med varandra eller över tidsperioder. För aggregerad statistik om hela staden finns Statistiks årsbok för Stockhom 2007, en nätt liten volym på 400 sidor tabeller, tillgänglig i sin helhet på webbplatsen. Där finns bland mycket annat detaljerad branschstatistik, uppgifter om besök på individuella scener, bibliotek och museum och uppgifter om vattenkvalitet och luftföroreningar i olika delar av staden.

Föregående inlägg Nästa inlägg

Du kanske också tycker om