webbutveckling

Stapeldiagram med CSS för utskrift

Att göra en version för utskrift av stapeldiagrammet jag experimenterade med visade sig vara lättare sagt än gjort. De flesta moderna webbläsare skriver inte ut vare sig bakgrundsbilder eller bakgrundsfärger om inte besökaren explicit slår på den möjligheten – och det tror jag inte någon vill förlita sig på. Dessutom tar sig webbläsarna i regel friheten att byta ut för ljusa textfärger till svart eller mörkgrått. Till detta kommer en hel mängd små underliga buggar som bara verkar komma fram vid utskrift.

Efter en del kompromissande nöjde jag mig med denna variant (bara print-stilmall, välj print preview för att se den). Förutom förenklingen (gråskala, ingen bakgrund, inga skuggor, ingen ram) så valde jag att ta bort siffrorna i staplarna. De verkade inte gå att göra tillräckligt ljusa för att synas mot de mörka staplarna, men om man nöjer sig med ramar istället för bakgrund för staplarna så är det inte några problem att visa dem. Kanske skulle det vara en bättre lösning (ingen informationsförlust), men jag ville se om det gick att få samma grafiska stil på diagrammet vid utskrift som på skärmen.

Exemplet är än så länga bara testat i Firefox 2 och Internet Explorer 7.

För den som gör speciella printstilmallar så är webbläsarnas egna regler för vad som ska visas lite irriterande. Som flera tidigare har påpekat borde den bästa lösningen vara att webbläsarna litar på att de som har specificerat media="print" vet var de gör. En stilmall specificerad för ett speciellt medium borde alltid ha företräde framför webbläsarnas egna räddningsförsök (men givetvis stå tillbaka för en lika specifik användarstilmall).

Föregående inlägg Nästa inlägg

Du kanske också tycker om