blandat

Hur mycket är du villig att betala?

Bokkatalogtjänsten LibraryThing (en av de får webbplatser där jag faktiskt betalat för medlemskap) har introducerat en flexibel medlemsavgift. För årsmedlemskap betalar du 6-20 dollar medan ett medlemskap på livstid kostar 19-55 dollar.  I praktiken innebär den nya prissättningen en prissänkning på 4 respektive 6 dollar, något som man givetvis hoppas ska tas igen på de som betalar mer än vad de behöver.

Den här typen av frivillig prisdifferentiering/stödmedlemskap tror jag kommmer bli allt vanligare för småföretag och ideella organisationer, speciellt när det kopplas till feedback om vad andra betalar. Samma bias som när man ska bedömma sin egen förmåga som bilförare tror jag finns här. Det skulle därför inte förvåna mig om en klar majoritet anser att de är generösare än genomsnittet. Om det då går att se en fördelningskurva över vad andra betalar, eller åtminstone ett medelvärde, så kan det fungera som ett starkt incitament till att betala mer än man måste.

Föregående inlägg Nästa inlägg

Du kanske också tycker om