webbutveckling

Web Typography Sucks

Nu är inspelningarna från SXSW upplagda och jag har precis lyssnat igenom Mark Boultons och Richard Rutters föredrag om typografi på webben. Hela inspelningen är på 60 minuter varav den sista tredjedelen är i formen av fråga/svar.

Föreläsningen går igenom en rad typografiska frågor utan något inbördes sammanhang:

  • Korrekt användning av speciatecken som citattecken (“ och ”, inte ”), talstreck (—, inte -) och multiplikationstecken (×, inte x eller *).
  • Möjligheten att anpassa visningen av specialtecken genom att innesluta dem i span-elementet och ange särskilda typsnitt där de ser bättre ut.
  • Hur man skapar ett vertikalt flyt genom att anpassa vertikala marginaler efter typsnittsstorleken.
  • Traditionell formatering av listor (med ordningstalen hängande ute i vänstermarginalen).
  • Hur ett gridsystem kan skapas genom att utgå från ett typografiskt grundmått (som 1 em) samt det gyllene snittet (egentligen approximationen 2:3.
  • Varför de flesta standardgrupper av typsnitt för att ange font-family i css är fel och hur man gör bättre val.

Helt klart värt att lyssna på även om jag tycker att de börjar med detaljer och först i mitten kommer in på mer centrala frågor. Eftersom det bara finns ljudupptagning så underlättar det att ta en titt på presentationsmaterialet som finns på en separat sida tillsammans med en del vidareläsning.

Jag har redan börja fundera på vilka typografiska förändringar jag ska göra här på bloggen…

Föregående inlägg Nästa inlägg

Du kanske också tycker om